Examencommissie

Voorlichting

  • Aan kerkenraden en orgelcommissies
  • Kerkmuziek en benoeming van organisten
  • Kerk & Muziek (tijdschrift VOGG)
  • Workshops

Ontwikkeling

  • Aanstellingscriteria en -procedures
  • Standpunten vanuit Bijbelse houding t.o.v. kerkmuziek
  • (H)erkenning van vakmanschap

Toetsing

  • Vergelijkende examens voor het aanstellen van een kerkorganist
  • Examens voor het Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel

Examencommissieleden

Jan-Jaap de Rooij

Coördinator/Contactpersoon

Jaap-Jan de Rooij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden (MA) en orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (Mmus). Naast zijn werk in de zorg- en ICT-sector is hij onder meer continuospeler en actief als piano- en orgeldocent. Sinds 2005 is Jaap-Jan als organist verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Studenten van de Gereformeerde Gemeenten.

Herman Lammers

Organist, in het bezit van de conservatoriumdiploma’s Orgel (Onderwijsakten A en B en het Solistendiploma), Kerkmuziekbevoegdheid I en Piano (Onderwijsakte A). Tevens docent bij de CKO. Hij heeft ook veel improvisatiecursussen gegeven voor kerkorganisten.