OAC

Orgelbouw Advies Commissie

De Orgelbouw Advies Commissie (OAC)
 
In 1950 richtte de VOGG deze adviescommissie op die sindsdien haar diensten aanbiedt op het gebied van orgelbouw: nieuwbouw of renovatie. Projecten die een deskundige blik en specialistische kennis vereisen, juist omdat ze voor een kerkelijke gemeente het karakter van een eenmalige gebeurtenis hebben. De daarvoor benodigde kennis en ervaring heeft de OAC in huis, bijvoorbeeld:
  • Hoe dient de afstemming te zijn tussen de akoestiek van de kerk en het type orgel?
  • Hoe groot moet het orgel zijn, om de gemeentezang optimaal te kunnen ondersteunen?
  • Is de berekening van de kostprijs van het orgel reëel?

Wanneer er sprake is van een aankoop, restauratie, uitbreiding of vernieuwing van het orgel in een plaatselijke kerk, spelen er bij iedere partij verschillende belangen. De onafhankelijke Orgelbouw Advies Commissie slaat als intermediair een brug tussen de plaatselijke kerkenraad, orgelcommissie, kerkorganisten, de eventuele architect en de diverse orgelbouwers.

De leden van de Orgel Advies Commissie:

Bert van Bezooijen
Werktuigbouwkundig ingenieur, ervaring in de orgelbouw, (oud)bestuurslid VOGG.
Dick den Engelsman
Organist, componist, docent Kerkelijk Orgelspel (VOGG).
Anton van Hell
Ervaring in orgelbouw, juwelier van beroep, (oud)bestuurslid VOGG.
Herman de Hollander
Gediplomeerd orgelmaker, Locatiedirecteur Driestar-Wartburg College.

Voor contactgegevens: zie de pagina Contact