Landelijke Orgel- en Samenzangdag VOGG

Nijkerk - zaterdag 11 november 2017

Welkom in Nijkerk!

Op D.V. zaterdag 11 november a.s. wordt de jaarlijkse Landelijke Orgel- en Samenzangdag gehouden. De dag wordt georganiseerd door de VOGG (Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten). Dit jaar zal de dag plaatsvinden in de Grote Kerk te Nijkerk. Het belooft een zeer bijzondere en afwisselende dag te worden.

De muziek die op deze dag wordt uitgevoerd staat in het teken van de reformatie. Er wordt gestreefd naar een aansprekend programma voor jong en oud. Op het programma staan o.a. samenzang, improvisaties voor orgel, koorzang en literatuurspel.

Organisten deze dag zijn Sietze de Vries en Arjan Versluis. Het Vocaal Ensemble Rijssen zal o.l.v. dirigent Jan-Geert Heuvelman een aantal koorwerken uitvoeren.

De dag begint om 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur. Rond 16.00 hopen we af te sluiten.

De toegang is gratis. Wij hopen u D.V. zaterdag 11 november te ontmoeten!

Programma

Het complete programma kunt u hier downloaden.

Een greep uit de inhoud van het programma:

  • Orgelliteratuur uit de barok.
  • Samenzang.
  • Engelse koormuziek door Vocaal Ensemble Rijssen.
  • Improvisaties in diverse stijlen over o.a. Een vaste burcht is onze God.
  • Jaarrede door voorzitter Dirk Jan Versluis.
  • Presentatie van de partitabundel.
  • Presentatie van een nieuwe publicatie over orgelcultuur in de Biblebelt. (Prof. dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

Locatie

Adres

Grote Kerk Nijkerk

Holkerstraat 1

3861 CC Nijkerk

Delen

Nodig ook anderen uit om deze prachtige dag mee te beleven!

Sietze de Vries

Sietze de Vries is internationaal concertorganist en kerkmusicus.
Zijn werkzaamheden hebben drie focuspunten:

HET PROMOTEN VAN HET HISTORISCHE ORGELBEZIT, MET NAME IN DE PROVINCIE GRONINGEN.

HET UITDRAGEN VAN HET IMPROVISATIE-AMBACHT.

HET DOORGEVEN VAN BOVENSTAANDE ZAKEN AAN VOLGENDE GENERATIES.

Deze drie punten komen samen in het Orgel Educatie Centrum Groningen, waarvan Sietze de Vries artistiek leider is. In die hoedanigheid heeft hij het Hinszorgel in de Petruskerk te Leens en het Schnitger-orgel in de Jacobikerk te Uithuizen tot zijn beschikking.

Naast deze twee topinstrumenten, wordt een groot deel van het beroemde Groningse orgelpatrimonium gebruikt voor allerlei activiteiten, zoals concerten, excursies en lessen. Studenten uit binnen- en buitenland komen dan ook graag in Groningen studeren en de vele orgelexcursies tonen aan dat de orgelcultuur springlevend is!

www.sietzedevries.nl

Sietze de Vries ontving zijn orgelopleiding van o.m. Wim van Beek en Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde docent studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij de illustere Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en master diploma’s, is hij in het bezit van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en de aantekening improvisatie. Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag, maakte hij naam door niet minder dan vijftien prijzen te winnen bij diverse orgelconcoursen. Een afsluitend hoogtepunt van deze periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002, waarvan hij overigens in de twee voorgaande edities ook finalist was.

In het nieuwe millennium nam de carrière van Sietze de Vries ook internationaal een hoge vlucht: hij concerteert in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Rusland en Australië. Als improvisatiedocent wordt hij internationaal veel gevraagd en is hij ‘visiting professor’ aan de universiteit van Collegedale (USA) en de McGill Summer Organ Academy te Montreal (CA). Ook is hij als docent verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

De combinatie van literatuurwerken en improvisatie, steeds aangepast aan het te bespelen instrument, is het handelsmerk van Sietze de Vries, niet alleen bij concerten maar ook op CD. Een ruime selectie aan geluidsdragers is inmiddels voorhanden op zijn eigen label JSB-records. De Cd’s krijgen internationaal zeer lovende kritieken en worden in grote oplages wereldwijd verkocht.

Naast zijn werk als concerterend en docerend organist, is Sietze de Vries internationaal actief als excursieleider, geeft hij lezingen en masterclasses en maakt hij speciale kinderprogramma’s rondom het orgel. Zijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van jong talent blijkt ook uit het feit dat hij vaste begeleider is van het bekende Roder Jongenskoor, de Roden Girl Choristers en het Kampen Boys Choir, die in Engels-Anglicaanse traditie musiceren. Artikelen van zijn hand over kerkmuziek, orgelbouw en improvisatie verschijnen regelmatig in diverse internationale bladen. Als redacteur orgelbouw is Sietze de Vries werkzaam is voor vakblad ‘Het Orgel’.


Arjan Versluis

Arjan Versluis (1978) heeft zijn studies Docerend en Uitvoerend Musicus (hoofdvak orgel) behaald aan het Rotterdams Conservatorium. Hoofdvakdocent was Bas de Vroome. Daarnaast voltooide hij in 2004 de studie kerkmuziek, o.a. improvisatie bij Aart Bergwerff. Verder volgde hij improvisatielessen bij Henco de Berg.

Arjan is organist van de Herv. Gemeente (PKN) te Sliedrecht. Hij begeleidt koren en geeft regelmatig concerten. Verder heeft hij een lespraktijk voor orgel en piano aan de muziekschool te Hardinxveld-Giessendam. Sinds augustus 2006 is hij docent aan de cursus Kerkelijk Orgelspel van de VOGG. Er werden solo-cd’s gemaakt met literatuur en improvisaties op o.m. de orgels van De Hooglandse Kerk te Leiden, de Bovenkerk te Kampen, en de Notre Dame te Laeken. Deze werden internationaal zeer goed ontvangen door de muzikale pers.

Verder werkte Arjan mee aan het Psalmenproject (vanuit de Grote Kerk te Sliedrecht) en aan de dubbel-cd Prisme. Als eerste Nederlandse organist nam hij improvisaties op in de St.-Trinité te Parijs, de kerk waar Olivier Messiaen organist was. In 2015en 2016 maakte hij een tweede en derde improvisatie- en samenzang-cd vanuit de Grote Kerk te Sliedrecht.  

www.arjanversluis.nl


Vocaal Ensemble Rijssen

Het Vocaal Ensemble Rijssen (VER) is een interkerkelijk koor en bestaat bijna 20 jaar. Het koor heeft momenteel tweeëntwintig enthousiaste leden tussen ongeveer 20 en 45 jaar, die zich actief bezig houden met het zingen van geestelijke klassieke muziek. Het koor staat onder professionele leiding van dirigent Jan-Geert Heuvelman. De koorscholing wordt verzorgd door Margreet Rietveld. 

Het Vocaal Ensemble Rijssen geeft 6 tot 10 concerten per jaar. Daarnaast treden ze ook op op uitnodiging. Bij het kiezen van het repertoire wordt er gezocht naar muziek rond een thema of componist. 

De afgelopen jaren zijn concerten rond de thema's het 'Onze Vader', 'Trauer- und Trostmusik in der Barockzeit' en 'Miserere Mei' uitgevoerd. Aan de laatste twee genoemde concerten heeft The Utrecht Company of Music meegewerkt. In december wordt, zoals in de afgelopen jaren, in Rijssen een Festival of Lessons and Carols uitgevoerd.

www.vocaalensemblerijssen.nl


Kerk

De Grote- of St. Catharinakerk in de Nederlandse stad Nijkerk is gebouwd in 1461 en herbouwd na een stadsbrand in 1540. De kerk bestaat uit een middenschip, met twee zijbeuken en een koor.

Met Sint Catharina, naar wie de kerk genoemd is, wordt bedoeld de legendarische Catharina van Alexandrië. In de huidige rooms-katholieke kerk van Nijkerk staat een oud beeld van deze heilige, dat ooit in de Grote Kerk zou hebben gestaan. Tegenwoordig wordt de kerk meestal 'Grote Kerk' genoemd en niet meer 'Sint Catharinakerk'. De kerk is nog steeds voor kerkdiensten in gebruik. In 1594 werd de kerk officieel protestants. De Hervormde Gemeente Nijkerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Kerk_(Nijkerk)


Orgel

Matthijs van Deventer uit Nijmegen bouwde in 1756 een orgel voor de Grote Kerk in Nijkerk. Het orgel bestond destijds uit een hoofd- en rugwerk met aangehangen pedaal en het is het grootste instrument dat Van Deventer gemaakt heeft. 

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het orgel. 

Het orgel heeft 23 stemmen. In totaal staan er 1672 pijpen in het orgel, waarvan er 982 in het hoofdwerk staan en 663 in het rugwerk. Het pedaal telt 27 pijpen. In het hoofdwerk zijn 31 frontpijpen sprekend en 22 stom. In het rugwerk zijn er 21 sprekende frontpijpen en 34 stomme.

www.orgelnijkerk.nl

Dispositie

Hoofdwerk
Prestant 8'
Bourdon 16'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Sesquialter II
Mixtuur VI
Tertiaan II
Cornet IV (discant)
Trompet 8' (bas/discant)
Rugwerk
Prestant 4'
Holpijp 8'
Fluit 4'
Octaaf 2'
Woudfluit 2'
Quint 1 1/2'
Sesquialter II
Mixtuur III
Cornet III (discant)
Dulciaan (bas/discant)

Tremulant
Pedaal
Subbas 16' 

Koppels:
Hoofdwerk-Pedaal
Rugwerk-Pedaal
Rugwerk-Hoofdwerk (bas/discant)

Stemming:
gelijkzwevend

Toonhoogte:
bes' = 438 Hz, bij 18°C