VOGG - VOGG
Orgelmiddag Meliskerke zaterdag 18 mei gaat niet door.
Wegens oogproblemen bij de orgelbouwer is helaas besloten, om aanstaande zaterdagmiddag 18 mei de presentatie van het uitgebreide kerkorgel in Meliskerke niet door te laten gaan. Dit zal komend najaar worden, u wordt daarover in kennis gesteld. Wel willen we u erop wijzen, dat D.V. 20 juli er een samenzangavond gehouden zal worden. Welkom dan.
Daar dit nu pas laat bekend geworden is, willen we u verzoeken: zegt het voort.