VOGG - Home

Vernieuwde Cursus Kerkelijk Orgelspel

Vernieuwde CKO

De Cursus Kerkelijk Orgelspel
speciaal voor (kerk)organisten
in de gereformeerde gezindte
is vernieuwd!

Excursie: HHK Ouderkerk a/d IJssel

Op D.V. zaterdagmiddag 2 maart 14.00 tot 16.30 belegt de VOGG-afdeling West een excursie naar het Flentrop/Van den Heuvelorgel in de Hersteld Hervormde Kerk van Ouderkerk aan den IJssel.

Deze middag is er gelegenheid tot vrij orgelspel.

Iedereen is van harte welkom!
Adres: Abelenlaan 41 te Ouderkerk a/d IJssel.


Excursie: Ger. Gem. Borssele

Op D.V. zaterdagmiddag 16 maart 14.00 tot 16.30 belegt de VOGG-afdeling Zuid-West een excursie naar het Abbot & Smithorgel in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Borssele.

Deze middag is er gelegenheid tot vrij orgelspel.

Iedereen is van harte welkom!
Adres: Oostsingel 21, 4454 AZ Borssele.


Workshop met Dick Sanderman

Workshop met Dick Sanderman op het Edskes orgel in Ommen met als thema:


“Muziek voor de Lijdenstijd”


Ook andere composities van hem  kunnen gespeeld worden, waarna hij deze voorziet van

feedback.

Kwaliteit

Kerkmuziek dient een Goddelijke zaak; daarom is het goed om te streven naar een kwalitatief hoogwaardig niveau.

Kerkorganist

Goede voorbereiding op het spelen in de eredienst, of voor de Examencommissie, of een orgelcommissie en kerkenraad bij een sollicitatie als kerkorganist.

Contact

Contact en uitwisseling met (kerk)organisten uit het hele land.


Interactie

Bijdrage kunnen leveren aan gesprekken, bijvoorbeeld: Bijbelse noties over kerkmuziek en de artistieke waarde van de kerkorganist.

Orgelbouw Advies

In 1950 richtte de VOGG de orgelbouw adviescommissie op die sindsdien haar diensten aanbiedt op het gebied van orgelbouw: nieuwbouw of renovatie.

Lees meer >

Wie zijn wij?

De afkorting VOGG staat voor Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten. Deze landelijke vereniging is onderverdeeld in vijf regionale afdelingen.

Doel van de VOGG

De VOGG kent een vierledige doelstelling. De officiële verwoording van deze doelen luidt:

Doel is de kerken van de Gereformeerde Gemeenten te dienen door:

  • voorlichting te geven op het gebied van de kerkmuziek;
  • via een daartoe bevoegde commissie de geschiktheid van organisten te beoordelen;
  • voorlichting en aanwijzingen van deskundigen bij orgelbouw en restauratie;
  • alle overige geëigende middelen;

Het lidmaatschap van de VOGG staat open voor iedereen die de grondslag onderschrijft.

Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het tijdschrift Kerk & Muziek.
Daarnaast ontvangen alle leden jaarlijks de muziekbundel.
Tevens hebben leden in veel gevallen gratis toegang tot activiteiten.

Klik hier om een inschrijfformulier in te vullen, u ontvangt een welkomstgeschenk naar keuze.

Muziekbijlagen

Bij elke editie van Kerk & Muziek verschijnt een muziekbijlage.

Beluister hier de ingespeeld versie.

De muziekbijlagen worden ingespeeld door Simon Harinck.