VOGG - Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten

In nummer 3 van Kerk & Muziek

Een interview met

Frits Elshout
van Flentrop Orgelbouw

Juninummer K&M

Zaterdag 1 juni komt het mei/juni nummer uit. Alvast veel leesplezier!

Excursie Ev. Lutherse Kerk Gorinchem

Op D.V. dinsdag 4 juni 2019 a.s. houdt de afdeling West een excursie naar het Kam-orgel in de Evangelisch Lutherse kerk te Gorinchem. Het betreft een historisch orgel uit 1859 met 15 stemmen.

Gastheer op deze avond is de heer Henny Blom, organist van deze kerk en stadsbeiaardier van Gorinchem. Het is de moeite waard deze mooie schuilkerk te bezoeken.

Jan-Peter Teeuw in Klavar

In de Klavarbundel van 2018 ontbraken de drie bewerkingen van Jan-Peter Teeuw. Hier kunt u ze downloaden (ook op de downloadpagina).

Kwaliteit

Kerkmuziek dient een Goddelijke zaak; daarom is het goed om te streven naar een kwalitatief hoogwaardig niveau.

Kerkorganist

Goede voorbereiding op het spelen in de eredienst, of voor de Examencommissie, of een orgelcommissie en kerkenraad bij een sollicitatie als kerkorganist.

Contact

Contact en uitwisseling met (kerk)organisten uit het hele land.


Interactie

Bijdrage kunnen leveren aan gesprekken, bijvoorbeeld: Bijbelse noties over kerkmuziek en de artistieke waarde van de kerkorganist.

Orgelbouw Advies

In 1950 richtte de VOGG de orgelbouw adviescommissie op die sindsdien haar diensten aanbiedt op het gebied van orgelbouw: nieuwbouw of renovatie.

Lees meer >

Wie zijn wij?

De afkorting VOGG staat voor Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten. Deze landelijke vereniging is onderverdeeld in vijf regionale afdelingen.

Doel van de VOGG

De VOGG kent een vierledige doelstelling. De officiƫle verwoording van deze doelen luidt:

Doel is de kerken van de Gereformeerde Gemeenten te dienen door:

  • voorlichting te geven op het gebied van de kerkmuziek;
  • via een daartoe bevoegde commissie de geschiktheid van organisten te beoordelen;
  • voorlichting en aanwijzingen van deskundigen bij orgelbouw en restauratie;
  • alle overige geĆ«igende middelen;

Het lidmaatschap van de VOGG staat open voor iedereen die de grondslag onderschrijft.

Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het tijdschrift Kerk & Muziek.
Daarnaast ontvangen alle leden jaarlijks de muziekbundel.
Tevens hebben leden in veel gevallen gratis toegang tot activiteiten.

Klik hier om een inschrijfformulier in te vullen, u ontvangt een welkomstgeschenk naar keuze.

Muziekbijlagen

Bij elke editie van Kerk & Muziek verschijnt een muziekbijlage.

Beluister hier de ingespeeld versie.

De muziekbijlagen worden ingespeeld door Simon Harinck.