VOGG - Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten

Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten

Een vereniging met meerwaarde


Ingebruikname Orgels

Twee orgels worden in gebruik genomen waar de Orgel Advies Commisie bij betrokken is geweest.
1-12: Herst. Herv. Kerk Nieuwaal.
2-2: Ger. Gem. Veen

PROGRAMMA

LOSD Wijk bij Duurstede

Kerk en Muziek nr. 4

Kerk en Muziek nummer 4 valt binnenkort op de mat.

Kwaliteit

Kerkmuziek dient een Goddelijke zaak; daarom is het goed om te streven naar een kwalitatief hoogwaardig niveau.

Kerkorganist

Goede voorbereiding op het spelen in de eredienst, of voor de Examencommissie, of een orgelcommissie en kerkenraad bij een sollicitatie als kerkorganist.

Contact

Contact en uitwisseling met (kerk)organisten uit het hele land.


Interactie

Bijdrage kunnen leveren aan gesprekken, bijvoorbeeld: Bijbelse noties over kerkmuziek en de artistieke waarde van de kerkorganist.
Orgel van de Gereformeerde Gemeente Terneuzen

Orgelbouw Advies

In 1950 richtte de VOGG de orgelbouw adviescommissie op die sindsdien haar diensten aanbiedt op het gebied van orgelbouw: nieuwbouw of renovatie.

Lees meer >

Wie zijn wij?

De afkorting VOGG staat voor Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten. Deze landelijke vereniging is onderverdeeld in vijf regionale afdelingen.

Doel van de VOGG

De VOGG kent een vierledige doelstelling. De officiële verwoording van deze doelen luidt:

Doel is de kerken van de Gereformeerde Gemeenten te dienen door:

  • voorlichting te geven op het gebied van de kerkmuziek;
  • via een daartoe bevoegde commissie de geschiktheid van organisten te beoordelen;
  • voorlichting en aanwijzingen van deskundigen bij orgelbouw en restauratie;
  • alle overige geëigende middelen;

Dit is verder uitgewerkt in een Missie en visie document

Het lidmaatschap van de VOGG staat open voor iedereen die de grondslag onderschrijft.

Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het tijdschrift Kerk & Muziek.
Daarnaast ontvangen alle leden jaarlijks de muziekbundel.
Tevens hebben leden in veel gevallen gratis toegang tot activiteiten.

Klik hier om een inschrijfformulier in te vullen, u ontvangt een welkomstgeschenk naar keuze.

Muziekbijlagen

Bij elke editie van Kerk & Muziek verschijnt een muziekbijlage.

Beluister hier de ingespeelde versie.

De muziekbijlagen worden ingespeeld door Simon Harinck.